Jeg har lang erfaring og kompetanse inne en rekker temaer, og tilbyr følgelig kurs/seminar/foredrag innenfor følgende temaer:

Selvmord/selvskading

Teamet kan varieres som:

 • Selvmordsrisikovurdering for voksne
 • Selvmordsrisikovurdering for barn og unge
 • Hvordan snakke med barn og unge om selvmord og selvskading
 • Hvordan snakke med voksne om selvmord og selvskading

Innhold kan være:

 • Statistikk på selvmord/selvskading blant unge eller voksne
 • Hvorfor kartlegge og vurdere/tematisere selvmordsrisiko?
 • Hvordan snakke om selvmord/selvskading?
 • Hvordan snakke om selvmord og selvskadingsatferd på sosiale medier?
 • Når skal det gjøres en kartlegging/vurdering i henhold til nasjonale retningslinjer?
 • Hvordan og når vurdere barn og unge/voksne?
 • Individuelle risikofaktorer
 • Selvskading som risikofaktor
 • Bakgrunn for selvskading
 • Hvorfor øker selvskading blant unge?
 • Beskyttelsesfaktorer
 • Videre vurdering av den suicidal atferden
 • Dokumentasjon av selvmordsrisikovurderingen
 • Aktuelle tiltak ved selvmordsfare
 • Målhierarki for tiltak
 • Når kan det være indikasjon for døgninnleggelse?
Innholdet kan varieres og tilpasses ettersom behov. Det kan gjøres digitalt eller fysisk.

Traumer

Jeg kan holde presentasjon/seminar om traumer, enten hos barn, voksne eller for pårørende/hjelpere.

Innhold:

 • Hva er traumer?
 • Hvordan reagerer kroppen på traumer?
 • Hvordan leve med traumer?
 • Hvordan behandle traumer?
 • Traumebevisst omsorg
 • Hvordan snakke om traumer?
Dette innholdet kan også varieres og tilpasses ettersom behov. Det kan gjøres digitalt eller fysisk.

Bygge relasjon med ungdommer

Jeg kan også presentere hvordan man snakker med ungdom om vanskelige temaer, og hvordan man bygger relasjon med ungdommer.

Innhold:

 • Hvordan komme i posisjon?
 • Hvordan kan man uttrykke seg?
 • Hva skal til for å oppnå tillit?
 • Hvordan snakke om aktivitet på sosiale medier/gaming?
 • Hvordan snakke om selvmord/selvskading?
 • Hvordan skape relasjon?
 • Hvordan åpne for videre samtaler?
 • Tips til spørsmål/fremgangsmåte.
Dette innholdet kan også varieres og tilpasses ettersom behov. Det kan gjøres digitalt eller fysisk.

Fødselsforberedende kurs

Jeg kan presentere fødselsforberedende kurs med fokus på både det fysiske og det psykiske. Dette innholdet er utviklet i samarbeid med lege.

Innhold:

 • Kroppen før og etter fødsel
 • Fødselen
 • Amming
 • Psyken gjennom hele svangerskap
 • Psyken gjennom fødsel
 • Psyken etter at barnet er født
Dette innholdet kan også varieres og tilpasses ettersom behov. Det kan gjøres digitalt eller fysisk.

Meg som foredragsholder

Jeg har fått tilbakemelding om at jeg fremstår som trygg i kunnskapen og at jeg inviterer til tillit. Jeg oppleves som engasjerende og engasjert, og kan by på meg selv. Flere har formidlet at de gjerne vil høre mer, når mitt innlegg er ferdig.

Innhold, tema og form kan enkelt tilpasses ettersom behov og målgruppe. Jeg inviterer gjerne til spørsmål og diskusjon, og er åpen for alles meninger og tanker. Ingen innspill er dumme, unødvendig eller irriterende. Rollespill enten mellom deltakere, eller som demonstrasjon, inkluderes også gjerne.

Ta kontakt så skreddersyr jeg et opplegg etter deres behov og ønsker.

Telefon:
973 42 360

E-mail adresse:
post@kristiansandpsykolog.no